Dongxia Liu
Co-CEO of HaiDong Abhyanker
CTO of Trademarkia.com Inc.
dongxia@rajpatent.com